Bijzondere lokale journalistiek 

Mediafonds Arnhem

Het Mediafonds Arnhem is een onafhankelijk ondersteuningsfonds voor bijzondere journalistieke producties over Arnhem. Hierbij wordt nadrukkelijk gestreefd naar een grote diversiteit in onderwerpen, makers, stijlvormen en distributiekanalen. Het fonds richt zich niet zozeer op de ondersteuning van mediaplatforms (bestaand of nieuw), maar stelt de makers en de inhoud centraal.

Het belangrijkste criterium voor ondersteuning is dat het onderwerp van de journalistieke productie zich in Arnhem afspeelt. 

Mediafonds Arnhem mobiele website
Mediafonds Arnhem logo

Bij een nieuw fonds hoort een nieuw woordbeeld. We schrijven Mediafonds Arnhem voluit maar gebruiken de beginletters om een beeldmerk mee te vormen. De M en de A vormen we samen tot een icoon van een boek: het startpunt voor alle nieuwe media. Omgekeerd is het een pijl of misschien wel een ticket tot een subsidie. De website gebruikt het beeldmerk als vormentaal of als illustratiekader.

Het resultaat is een logo dat autoriteit uitstraalt met een dynamische vormentaal om het geheel in beweging te krijgen en te houden.

Ipad met de homepage
Ontwerpen van de mobiele pagina's