Achter de voordeur in Arnhem Oost

Gemeente Arnhem

Een Bidbook voor de aanvraag van het Volkshuisvestingsfonds aantrekkelijk en leesbaar vormgeven. Zodat de beoordelende partij de informatie makkelijk tot zich kan nemen en dat deze beklijft. Dat doen we door elke wijk in tekst, beeld en infographic helder te visualiseren. Elk met een eigen kleurenschema, strakke typografie, eigen illustratiestijl en heldere infographics.

Uitdaging: krappe deadlines in een politiek bestuurlijke omgeving.

In deze vormgeving volgen nog vele andere visies en projectplannen voor sociaal domein, jeugdbeleid, armoede, criminaliteit en discriminatie.

Vanuit de gemeente Arnhem heb ik vaak met Diep samengewerkt: van de vormgeving van beleidsdocumenten tot de aanvraag van een miljoenensubsidie bij het Rijk. Steeds wisten zij de juiste toon en kleur te vinden, van lettertype tot illustratie. En dat met makkelijk persoonlijk contact en een groot begrip voor de flexibiliteit die in een politiek-bestuurlijke omgeving nodig kan zijn. 

Mark Lauriks, Senior bestuursadviseur van de burgemeester