Een duurzame toekomst voor monumenten

Provincie Gelderland

Gelderland is een provincie met veel monumenten. Zij zijn onderdeel van de Gelderse identiteit. De erfgoedsector is sterk in verandering. Instandhouding gaat niet alleen over technische kwaliteit en herbestemming, maar ook over duurzaamheid, innovatie, maatschappelijke functie, ondernemerschap en meer. In het project KaDEr werken provincie Gelderland, de TU Delft en de Erfgoed Alliantie aan die vraagstukken. In het magazine ‘Duurzaam erfgoed met toekomst’ hebben wij in beeld en tekst dit project vormgegeven. Wat is er gedaan, wat is er geleerd en hoe kan deze informatie vorm geven aan beleid.  

“‘het is heerlijk om weer eens een echt mooi tijdschrift in handen te hebben dat op een compacte en beeldende manier ons project schetst.”

– Tom Pegels projectleider KaDEr, Karakteristiek Duurzaam Erfgoed, provincie Gelderland

Het resultaat is een magazine vol prachtige beelden van monumenten, landgoederen, kerken, illustraties van plannen door studenten, en het delen van kennis en ervaring van deze projecten voor de toekomst.

Bekijk hier het magazine online