Interpactum


De InterPactianen werken volgens de InterPactum-formule. Ze werken tussen (Inter) de overeenkomsten (Pactum) van overheid, private partijen en inwoners, waarbij de menselijke maat het uitgangspunt is. Voor deze InterPactianen ontwikkelden we een identiteit waarin de kleurvlakken, beeld en typografie elkaar versterken en aanvullen.