Atletiekunie The Colours of Athletics

Mooi naslagwerk met 'best practices' van het project 'The Colours of Athletics', een vijfjarig programma met het oog op participatie van allochtone jeugd binnen de atletiek.