Alliander We Want More

Voor Alliander ontwikkelde Diep de interne campagne "We Want More" om aandacht te vestigen op de gelijkwaardige verdeling van mannen en vrouwen in de organisatie. Of eigenlijk op het gebrek daaraan. Diep bedacht het campagnethema en -beeld én werkte dit uit naar de veelbezochte actiesite www.wewantmore.nu, intranetbanners en p(l)akkende stickers.