Alliander Diversity Day


Jaarlijks organiseert Alliander rondom Diversity Day een programma met workshops en sprekers om diversiteit en inclusie te bevorderen. Dit jaar alleen online. Wij maakten een serie van 6 thema-affiches die bij de verschillende workshops aansloten.