Eigen

Eigen staat voor een (bouw)project EIGEN maken en werken met een EIGEN twist. Wij hebben deze (kern)woorden verbeeldt in een logo dat het juiste gevoel weerspiegeld. De vormgeving ondersteunt de inhoud.