Samen naar een veiliger sportklimaat

Het actieplan Naar een veiliger sportklimaat heeft als doel om de komende jaren gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rond de sport te voorkomen en aan te pakken. Dit is een opdracht van het Ministerie van VWS en wordt uitgevoerd door de sportbonden en sportverenigingen in Nederland. De KNVB, KNHB en NOC*NSF zijn vanuit de sport de trekkers van het programma.