KNLTB Sportiviteit & Respect

Om op een leuke manier bewustwording te creëren bij ouders over gedrag op en rondom de tennisbaan hebben we voor de KNLTB een sportiviteits-campagne gemaakt. Op 'plaats-delict' communiceren we op een sympathieke manier met opvallende uitingen.