Alliander Cup2Paper

Alliander is vanuit mvo-oogpunt overgestapt op 100% recyclebare koffiebekers. Om de medewerkers hierover te informeren hebben we het gehele proces, van productie tot recycling, (na)gebouwd in een Cup2Paper fabriek met miniatuurfiguren. Deze 'illustratie' siert alle koffieautomaten. Communicatie op plaats delict.